Aktualności

 

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń pod numer telefonu:
664 713 394
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego udostępnia usługę pn.:

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 • Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
 • konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • przemoc w rodzinie,
 • nadużycia seksualne, gwałty,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • choroba własna lub osoby bliskiej,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
 • kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
 • inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Dyżur telefoniczny będzie pełniony pod numerem 664 713 394
w każdy wtorek
od godz. 9:00 – 12:00

• Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
• Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu kieleckiego.

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od nowego okresu zasiłkowego 2019/2020 zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ww. świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł (dotychczas było to 725,00 zł)

POPŻ Podprogram 2019

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w okresie sierpień 2019 r. – czerwiec 2019 r. w ramach Podprogramu 2019 będzie prowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 01 sierpnia 2019 r. będą wystawiane nowe skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2019.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy o zgłaszanie się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem uzyskania stosownego skierowania pok. nr 2

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:
● Przyznanie świadczenia „500+” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie „500+ ” otrzymają na podany we wniosku adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia.
● Jeżeli adres e-mail nie będzie podany, informację będzie można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
● Informacje nie będą wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie do współpracy przy realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją na terenie Gminy Nowa Słupia działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 tj. dystrybucję żywności dla osób potrzebujących wsparcia.

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie deklaracji udziału w Podprogramie 2019 jak najszybciej, nie później jednak niż do dnia 15.07.2019 roku
do godz. 15.00.

Deklarację prosimy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
W razie dodatkowych pytań oraz szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt telefoniczny – 41 31 77 139 .

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2018 żywność została rozdysponowana dla 788 osób potrzebujących w formie paczek żywnościowych.
Łącznie przekazano najuboższym 38 734,60 kg żywności o wartości 192 402,06 zł.
W ramach Podprogramu 2018 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty ekonomiczne;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty dotyczące nie marnowania żywności.

Spotkanie informacyjne 500+

W poniedziałek, 1 lipca, od godziny 11.30 przed Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Słupi pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poprowadzą spotkanie informacyjne na temat zmian w rządowym programie 500+.
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nowa Słupia.

 

Załączniki do pobrania

Do góry