Aktualności

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019r. (Wigilia)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi

PRACUJE W GODZINACH 7.00 – 12.00.

 

Harmonogram wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2019-2020

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2019/2020

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach
Październik 2019 r. 25.10.2019 r.
Listopad 2019 r. 25.11.2019 r.
Grudzień 2019 r. 18.12.2019 r.
Styczeń 2020 r. 24.01.2020 r.
Luty 2020 r. 25.02.2020 r.
Marzec 2020 r. 25.03.2020 r.
Kwiecień 2020 r. 24.04.2020 r.
Maj 2020 r. 25.05.2020 r.
Czerwiec 2020 r. 25.06.2020 r.
Lipiec 2020 r. 24.07.2020 r.
Sierpień 2020 r. 25.08.2020 r.
Wrzesień 2020 r. 25.09.2020 r.
 

 

 

  • o odstępstwie od zamieszczonego harmonogramu poinformujemy osobnym pismem.

Zaproszenie do składania oferty cenowej – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu miasta i gminy Nowa Słupia”.

Szczegóły w załącznikach.

Podpisanie umowy

„Wesołówka” – KLUB SENIORA

Umowa Podpisana

29 listopada 2019r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach podpisana została umowa  o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.

21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzyma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia na realizację projektów związanych z pomocą osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regionie powstaną kluby seniora, dzienny dom pomocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. – To są potężne środki finansowe na projekty, które swoim zasięgiem obejmują dużą część naszego województwa – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik. – Utworzone będzie 14 klubów seniora, 1 dzienny dom pomocy oraz filia ośrodka wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Powstaną również 2 mieszkania treningowe, będzie opieka bezpośrednia, w domach, dla osób chorych i potrzebujących. Planowane jest również uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – dodała wicemarszałek.

Projekt złożony w ramach konkursu pochodzący z Gminy Nowa Słupia uzyskał pozytywną weryfikację dzięki czemu na terenie Naszej Gminy – a dokładnie w Szkole Podstawowej w Jeleniowie zostanie utworzony Klub Seniora „Wesołówka”.

Więcej „Podpisanie umowy”

Petycja

Załączniki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie: „Dostawy opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej” na potrzeby projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do góry