Aktualności

Informacja POPŻ – styczeń 2021

INFORMACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że żywność wydawana w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2020 będzie dystrybuowana w dniach:

w dniu 28 styczeń 2021 r. od godz. 800 do 1430 dla następujących miejscowości:

 

– Nowa Słupia                                               – Jeleniów

– Stara Słupia                                                – Bartoszowiny

– Hucisko                                                      – Skały

– Trzcianka                                                    – Baszowice

– Dębniak                                                      – Włochy

 

w dniu 29 styczeń 2021 r. od godz. 800 do 1430 dla następujących miejscowości:

 

– Rudki                                                            – Paprocice

– Sosnówka                                                     – Jeziorko

– Cząstków                                                      –  Mirocice

– Dębno                                                           – Serwis

– Milanowska Wólka                                      – Pokrzywianka

 

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej  mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

Prosimy o zachowanie szczególnych zasad ostrożności a w szczególności:

  • Obowiązkowe zakrycie ust i nosa (maseczka, chusta, szal itp.)
  • Obowiązkowe rękawiczki
  • W trakcie odbioru artykułów z magazynu przy drzwiach może znajdować się 1 osoba
  • Osoby oczekujące na odbiór artykułów muszą zachować min. 2 m odległość

W przypadku nie dostosowania się do obowiązujących zasad wydawanie artykułów zostanie przerwane.

 

Informacja – bezpłatna rehabilitacja

Wzorem lat ubiegłych, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji.

Rehabilitacja realizowana jest w ramach programu „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Nowa Słupia skorzystać mogą z bezpłatnie korzystać z:

  • Zabiegów i porad rehabilitacyjnych,
  • Badań densytometrycznych (badanie gęstości kości),
  • Wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji domowej.

Zabiegi odbywać się będą w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach ul. Żelazna 35. W ramach rehabilitacji uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny dowóz
i przywóz na zajęcia rehabilitacyjne.

Warunkiem uczestnictwa w rehabilitacji jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ostatecznie o zakwalifikowaniu osoby na rehabilitację decyduje lekarz prowadzący. Termin rehabilitacji uzależniony jest od zebrania grupy osób chętnych do udziału w rehabilitacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie zgłoszenia do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,  osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 363 03 66.
Pracownik prowadzący sprawę: Pani Ewelina Fjias.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę zgłoszeń w pierwszej kolejności do udziału w rehabilitacji brane będą pod uwagę osoby posiadające I stopień niepełnosprawności (znaczny) oraz osoby które w ubiegłych latach nie korzystały z takiej formy pomocy. W przypadku dużego zainteresowania o zakwalifikowaniu się na rehabilitację pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń, jak również sytuacja materialna.

W trakcie realizacji zabiegów zachowane zostaną wszystkie wymagane obostrzenia związane z walką i zapobieganiem Sars Cov -2

Zarządzenie Nr 24.2020 Kierownika M-GOPS w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia Klubu Seniora Wesołówka

Zarządzenie Nr 24.2020 Kierownika M-GOPS w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia Klubu Seniora Wesołówka

Nabór do projektu – Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Nabór do projektu – Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Wznowienie działalności Klubu Seniora

„WESOŁÓWKA” KLUB SENIORA INFORMUJE, iż od dnia 2 lipca 2020 r. wznawia swoją działalność.

Na spotkania zapraszamy w maseczkach ochronnych.

Nowy Okres

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI INFORMUJE, ŻE OD 01.07.2020 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA ,,DOBRY STRAT” SKŁADANE WYŁACZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

WNIOSKI PAPIEROWE MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.08.2020 R. A O MOŻLIWOŚCI POBRANIA FORMULARZA WNIOSKU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ.

ŚWIADCZENIE 500+ JEST PRZYZNANE DO 31.05.2021 R. W ZWIĄZKU Z CZYM W TYM OKRESIE ZASIŁKOWYM NIE SKŁADAMY NOWYCH WNIOSKÓW NA 500+.

Komunikat

Informacja dotycząca wniosków elektronicznych, które można przesyłać przez Portal Emp@tia oraz listę banków obsługujących świadczenie „Dobry start” od 01.07.2020 r.

Załączniki do pobrania

Do góry