Zapytanie ofertowe – zakup pieca

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym wraz z montażem i wykonaniem instalacji grzewczej na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”. Szczegóły w załączeniu poniżej