Plakat promocyjny – „Czas na aktywność – Klub Seniora”

Gmina Nowa Słupia / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Czas na aktywność – Klub Seniora”

Celem projektu jest: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobiegające odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, gwarantujące tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiające podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Dofinansowanie projektu z UE: 103 318,50 zł.

Załączniki do pobrania