Informacja dot. naboru do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i realizuje działania mające na celu zwiększenie aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji osób będących w jesieni życia.
W związku z powyższym informuje się mieszkańców Gminy Nowa Słupia o trwającym naborze. Poniżej link z Regulaminem Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów wraz z formularzami zgłoszeniowymi i niezbędnymi informacjami.

http://www.sejmik.kielce.pl/item/57443-nabor-do-wojewodzkiej-spolecznej-rady-seniorow?start=10

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Doradca Marszałka ds. Seniorów Pan Jerzy Pyrek, nr tel.: 608 352 671.