Spotkanie Wigilijne dla osób potrzebujących z terenu gminy

W dniu 14 grudnia 2017 roku z inicjatywy Wójta Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora przy udziale pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi zostało zorganizowano Spotkanie Wigilijne dla osób potrzebujących z terenu gminy.

 

 

 


Spotkania w okresie przedświątecznym stały się już tradycją i na stałe wpisały się w grafik imprez dobroczynnych, odbywających się w naszej gminie.
W remizie OSP Nowa Słupia nawiązując do pięknej chrześcijańskiej tradycji Wigilijnej Wieczerzy, przy wspólnym stole zgromadzili się duchowni posługujący w parafiach z terenu gminy, przedstawiciele władz samorządu lokalnego na czele z Wójtem – Andrzejem Gąsiorem. Obecni również byli radna gminy Grażyna Wojtachnia, radna powiatowa Danuta Żebrowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Moruś-Mergalska wraz z pracownikami, a przede wszystkim liczna grupa osób samotnych i potrzebujących z terenu gminy.
Czwartkowe spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą, którą poprowadził ks. Adam Motyka, w asyście proboszczów: z Dębna – Mariana Jakubowskiego i Rudek – Jana Mazura, a także Ojców Oblatów ze Świętego Krzyża na czele z ojcem Dariuszem Malajką. Po modlitwie w trakcie której to ksiądz Adam poświęcił przygotowany posiłek oraz opłatki bożonarodzeniowe nastąpiły wspólne życzenia świąteczne.
W imieniu władz gminy do potrzebujących zwrócił się Wójt – Andrzej Gąsior. Złożył on zgromadzonym i ich bliskim serdeczne życzenia pięknego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto wyraził swą wdzięczność dla wszystkich osób, które pomagały przy organizacji czwartkowego spotkania wigilijnego. Następnie w milej atmosferze wspólnie spożyto posiłek przygotowany na tę okazję. Organizatorzy starali się niemal z każdym zamienić choćby kilka słów, tak by nikt nie czuł się w tym szczególnym czasie samotnym i opuszczonym, bo taka też misja przyświecała inicjatorom spotkania.