INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY
W PODPROGRAMIE 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w trzeciej edycji programu (Podprogram 2017) wszystkie banki żywności mają ograniczenia produktów żywnościowych, co spowodowane jest zmniejszeniem limitów żywności przyznanych przez Unię Europejską, przez co z pomocy w tej formie może skorzystać ok. 5 tyś. osób mniej niż
w latach ubiegłych.
Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi na realizację Podprogramu 2017 ma podpisaną umowę z Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na objęcie wsparciem w postaci artykułów żywnościowych dla 708 osób. Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości aneksowania umowy i zwiększenia ilości osób uprawnionych do tej formy pomocy.
Na terenie Gminy Nowa Słupia poza tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej dystrybucją żywności dla najuboższych mieszkańców, zajmują się jeszcze dwie organizacje partnerskie tj: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Złota Jesień” w Rudkach oraz Związek Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych. Obie organizacje przekazały do tutejszego Ośrodka informację, iż one również wyczerpały limity osób upoważnionych do tej formy pomocy określone w umowach zawartych z Bankami Żywności.
Równocześnie informujemy, iż o każdej zmianie będziemy Państwa informować na stronie internetowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za pośrednictwem Sołtysów.