Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2017 żywność została rozdysponowana dla potrzebujących w formie paczek żywnościowych , których wydano 674 dla 708 osób.
Łącznie przekazano najuboższym prawie 14 ton żywności (13,897 ) o wartości 179 563,63 zł.
W ramach Podprogramu 2017 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności.