Informacja – bezpłatna rehabilitacja

Wzorem lat ubiegłych, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji.

Rehabilitacja realizowana jest w ramach programu „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Nowa Słupia skorzystać mogą z bezpłatnie korzystać z:

  • Zabiegów i porad rehabilitacyjnych,
  • Badań densytometrycznych (badanie gęstości kości),
  • Wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji domowej.

Zabiegi odbywać się będą w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach ul. Żelazna 35. W ramach rehabilitacji uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny dowóz
i przywóz na zajęcia rehabilitacyjne.

Warunkiem uczestnictwa w rehabilitacji jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ostatecznie o zakwalifikowaniu osoby na rehabilitację decyduje lekarz prowadzący. Termin rehabilitacji uzależniony jest od zebrania grupy osób chętnych do udziału w rehabilitacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie zgłoszenia do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,  osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 363 03 66.
Pracownik prowadzący sprawę: Pani Ewelina Fjias.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę zgłoszeń w pierwszej kolejności do udziału w rehabilitacji brane będą pod uwagę osoby posiadające I stopień niepełnosprawności (znaczny) oraz osoby które w ubiegłych latach nie korzystały z takiej formy pomocy. W przypadku dużego zainteresowania o zakwalifikowaniu się na rehabilitację pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń, jak również sytuacja materialna.

W trakcie realizacji zabiegów zachowane zostaną wszystkie wymagane obostrzenia związane z walką i zapobieganiem Sars Cov -2