Jesteś tutaj:

Autor: admin

Informacja o terminach wydawanej żywności z POPŻ Podprogram 2019

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020

PODPROGRAM 2019

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2019

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu lutym 2020 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

 

w dniu 13 luty 2020 r. od godz. 800 do 1700 dla następujących miejscowości:

 

– Nowa Słupia

– Stara Słupia

– Hucisko

– Trzcianka

– Dębniak

– Pokrzywianka

– Włochy

– Baszowice

– Skały

– Bartoszowiny

– Jeleniów

 

w dniu 14 luty 2020 r. od godz. 800 do 1400 dla następujących miejscowości:

 

– Rudki

– Sosnówka

– Cząstków

– Dębno

– Milanowska Wólka

– Serwis

– Mirocice

– Jeziorko

– Paprocice

 

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej  mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

 

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

Trwałość usług asystenckich – Centrum Asystentury Społecznej- „Krok w stronę samodzielności”

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach wraz z gminami współpracującymi informuje,
iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich
( 8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk. Wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim
do miejsca zamieszkania. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

 

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019r. (Wigilia)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi

PRACUJE W GODZINACH 7.00 – 12.00.

 

Harmonogram wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2019-2020

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2019/2020

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach
Październik 2019 r. 25.10.2019 r.
Listopad 2019 r. 25.11.2019 r.
Grudzień 2019 r. 18.12.2019 r.
Styczeń 2020 r. 24.01.2020 r.
Luty 2020 r. 25.02.2020 r.
Marzec 2020 r. 25.03.2020 r.
Kwiecień 2020 r. 24.04.2020 r.
Maj 2020 r. 25.05.2020 r.
Czerwiec 2020 r. 25.06.2020 r.
Lipiec 2020 r. 24.07.2020 r.
Sierpień 2020 r. 25.08.2020 r.
Wrzesień 2020 r. 25.09.2020 r.
 

 

 

  • o odstępstwie od zamieszczonego harmonogramu poinformujemy osobnym pismem.

Zaproszenie do składania oferty cenowej – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu miasta i gminy Nowa Słupia”.

Szczegóły w załącznikach.

Podpisanie umowy

„Wesołówka” – KLUB SENIORA

Umowa Podpisana

29 listopada 2019r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach podpisana została umowa  o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.

21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzyma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia na realizację projektów związanych z pomocą osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regionie powstaną kluby seniora, dzienny dom pomocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. – To są potężne środki finansowe na projekty, które swoim zasięgiem obejmują dużą część naszego województwa – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik. – Utworzone będzie 14 klubów seniora, 1 dzienny dom pomocy oraz filia ośrodka wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Powstaną również 2 mieszkania treningowe, będzie opieka bezpośrednia, w domach, dla osób chorych i potrzebujących. Planowane jest również uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – dodała wicemarszałek.

Projekt złożony w ramach konkursu pochodzący z Gminy Nowa Słupia uzyskał pozytywną weryfikację dzięki czemu na terenie Naszej Gminy – a dokładnie w Szkole Podstawowej w Jeleniowie zostanie utworzony Klub Seniora „Wesołówka”.

Więcej „Podpisanie umowy”

Petycja

Załączniki do pobrania

Do góry