Jesteś tutaj:

Autor: admin

POPŻ Podprogram 2019

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w okresie sierpień 2019 r. – czerwiec 2019 r. w ramach Podprogramu 2019 będzie prowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 01 sierpnia 2019 r. będą wystawiane nowe skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2019.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy o zgłaszanie się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem uzyskania stosownego skierowania pok. nr 2

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:
● Przyznanie świadczenia „500+” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie „500+ ” otrzymają na podany we wniosku adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia.
● Jeżeli adres e-mail nie będzie podany, informację będzie można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
● Informacje nie będą wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie do współpracy przy realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją na terenie Gminy Nowa Słupia działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 tj. dystrybucję żywności dla osób potrzebujących wsparcia.

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie deklaracji udziału w Podprogramie 2019 jak najszybciej, nie później jednak niż do dnia 15.07.2019 roku
do godz. 15.00.

Deklarację prosimy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
W razie dodatkowych pytań oraz szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt telefoniczny – 41 31 77 139 .

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2018 żywność została rozdysponowana dla 788 osób potrzebujących w formie paczek żywnościowych.
Łącznie przekazano najuboższym 38 734,60 kg żywności o wartości 192 402,06 zł.
W ramach Podprogramu 2018 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty ekonomiczne;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty dotyczące nie marnowania żywności.

Spotkanie informacyjne 500+

W poniedziałek, 1 lipca, od godziny 11.30 przed Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Słupi pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poprowadzą spotkanie informacyjne na temat zmian w rządowym programie 500+.
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nowa Słupia.

 

Załączniki do pobrania

Informacja o godzinach pracy ośrodka

W związku z falą upałów, w dniu 26 czerwca 2019r. (środa) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi oraz Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia, pracuje w godzinach 7.30 – 15.00.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od 7.00 – do 15.00 (od 14.00 – 15.00 DYŻUR)

Weekend Seniora 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi zapraszają Seniorów z ternu Gminy Nowa Słupia do udziału w ogólnowojewódzkim wydarzeniu pn. „Weekend Seniora 2019”, który odbędzie się w dniach 6 – 7 lipca 2019 r. w Gminie Chęciny.
W załączeniu program wydarzenia.

Załączniki do pobrania

Do góry