Jesteś tutaj:

Autor: admin

Informacja – praca ośrodka

INFORMACJA

W DNIACH 27 LUTY 2019r. – 28 LUTY 2019r.
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ SŁUPI
BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH:
ŚRODA, CZWARTEK – od 7:30 do 11:30

ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Karta Dużej Rodziny 2019

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Więcej „Karta Dużej Rodziny 2019”

Informacja o działaniu ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że w dniach od 7 do 10 stycznia 2019 r. w związku z przeniesieniem do nowej siedziby tut. Ośrodek będzie działać w trybie interwencyjnym. W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby zainteresowane, iż od dnia 10 stycznia 2019 r. przyjmujemy w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

Informacja

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia)
Urząd Gminy w Nowej Słupi, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
i Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia

pracują w godzinach 7.30 – 12.00.

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2018

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu grudzień 2018 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 19 grudzień 2018 r. od godz. 800 do 1700 dla następujących miejscowości:

– Nowa Słupia
– Stara Słupia
– Hucisko
– Jeziorko
– Trzcianka
– Dębniak
– Pokrzywianka
– Włochy
– Baszowice
– Skały
– Bartoszowiny
– Jeleniów
– Paprocice

w dniu 20 grudzień 2018 r. od godz. 800 do1430 dla następujących miejscowości:

– Rudki
– Sosnówka
– Cząstków
– Dębno
– Milanowska Wólka
– Serwis
– Mirocice

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

Zaproszenie na spotkanie Wigilijne

Wójt Gminy Nowa Słupia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zapraszają
osoby bezdomne, samotne, potrzebujące
na spotkanie Wigilijne
w dniu 17.12.2018r. godz.1600
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi Osoby zainteresowane dowozem prosimy o kontakt do czwartku (tj.13.12.2018 r.) z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel.: 41 3177139

Załączniki do pobrania

Dzień Seniora

Autobus ok. 16:30 z pod Remizy Strażackiej w Starej Słupi ok. 16:45 z Rynku w Nowej Słupi.

Plakat - Dzień seniora

Załączniki do pobrania

Do góry