Jesteś tutaj:

Autor: admin

Informacja o działaniu ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że w dniach od 7 do 10 stycznia 2019 r. w związku z przeniesieniem do nowej siedziby tut. Ośrodek będzie działać w trybie interwencyjnym. W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby zainteresowane, iż od dnia 10 stycznia 2019 r. przyjmujemy w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

Informacja

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia)
Urząd Gminy w Nowej Słupi, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
i Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia

pracują w godzinach 7.30 – 12.00.

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2018

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu grudzień 2018 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 19 grudzień 2018 r. od godz. 800 do 1700 dla następujących miejscowości:

– Nowa Słupia
– Stara Słupia
– Hucisko
– Jeziorko
– Trzcianka
– Dębniak
– Pokrzywianka
– Włochy
– Baszowice
– Skały
– Bartoszowiny
– Jeleniów
– Paprocice

w dniu 20 grudzień 2018 r. od godz. 800 do1430 dla następujących miejscowości:

– Rudki
– Sosnówka
– Cząstków
– Dębno
– Milanowska Wólka
– Serwis
– Mirocice

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

Zaproszenie na spotkanie Wigilijne

Wójt Gminy Nowa Słupia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zapraszają
osoby bezdomne, samotne, potrzebujące
na spotkanie Wigilijne
w dniu 17.12.2018r. godz.1600
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi Osoby zainteresowane dowozem prosimy o kontakt do czwartku (tj.13.12.2018 r.) z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel.: 41 3177139

Załączniki do pobrania

Dzień Seniora

Autobus ok. 16:30 z pod Remizy Strażackiej w Starej Słupi ok. 16:45 z Rynku w Nowej Słupi.

Plakat - Dzień seniora

Załączniki do pobrania

Informacja o kontynuacji POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2018

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu listopad 2018 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 21 listopad 2018 r. od godz. 8:00 do 17:00 dla następujących miejscowości:

Więcej „Informacja o kontynuacji POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2018”

Trwałość projektu

Projekt pn. Czas na aktywność – Klub Seniora został zakończony 31.07.2018.

Zostanie zachowana trwałość projektu przez okres min 12 m-c. Seniorzy będą się spotykać nie codziennie (min. 2 razy w tygodniu), będą organizowane podobne zajęcia jak podczas trwania projektu. Liczba miejsc oferowanych w okresie trwałości wynosi 15.

INFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje rodziny wielodzietne tj. rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci, iż mogą składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o wdanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych bez względu na ich dochód. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez Wójta Gminy Nowa Słupia. Realizacja programu przez Gminę Nowa Słupia jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

Więcej „INFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY”

Do góry