Jesteś tutaj:

Autor: admin

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2018 żywność została rozdysponowana dla 788 osób potrzebujących w formie paczek żywnościowych.
Łącznie przekazano najuboższym 38 734,60 kg żywności o wartości 192 402,06 zł.
W ramach Podprogramu 2018 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty ekonomiczne;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty dotyczące nie marnowania żywności.

Spotkanie informacyjne 500+

W poniedziałek, 1 lipca, od godziny 11.30 przed Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Słupi pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poprowadzą spotkanie informacyjne na temat zmian w rządowym programie 500+.
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nowa Słupia.

 

Załączniki do pobrania

Informacja o godzinach pracy ośrodka

W związku z falą upałów, w dniu 26 czerwca 2019r. (środa) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi oraz Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia, pracuje w godzinach 7.30 – 15.00.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od 7.00 – do 15.00 (od 14.00 – 15.00 DYŻUR)

Weekend Seniora 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi zapraszają Seniorów z ternu Gminy Nowa Słupia do udziału w ogólnowojewódzkim wydarzeniu pn. „Weekend Seniora 2019”, który odbędzie się w dniach 6 – 7 lipca 2019 r. w Gminie Chęciny.
W załączeniu program wydarzenia.

Załączniki do pobrania

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI INFORMUJE, ŻE OD 01.07.2019 R. OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500+ LIKWIDUJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE PRZY UBIEGANIU SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE DZIECKO.
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA DOBRY STARY BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ:
ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ PORTALU Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ OD 01.07.2019 R.
TRADYCYJNIE W FORMIE PAPIEROWEJ OD 01.08.2019 R.

UWAGA!!!
ZARÓWNO OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK NA PIERWSZE DZIECKO BEZ DOCHODU OD 01.07.2019+ R. JAK I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY (MAJĄCE JUŻ TERAZ PRZYZNANE ŚWIADCZENIA) MAJĄ TEN SAM TERMIN DO SKŁADANIA WNIOSKÓW PODANY WYŻEJ!!!

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI, UL. STASZICA 18 LUB POD NR TEL: 41 3630370,
413630369, 413177139

„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

27 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie Umowy odnośnie realizacji projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Projekt potrwa
do 31.05.2021r.
Wartość środków finansowych które otrzyma Gmina Nowa Słupia wynosi 139876,84 zł w tym kwota dofinansowania 129 386,08 zł. W ramach projektu przewidziane zostały działania adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielny poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania
Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Więcej „„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej””

Do góry