Jesteś tutaj:

Autor: admin

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje iż w okresie od 25marca do 11 kwietnia 2020 roku  zmienione zostają zasady dystrybuowania artykułów żywnościowych w ramach PO PŻ.

W związku z powyższym osoby, które mogą osobiście odebrać paczki żywnościowe proszone są o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej (te. 41 31 77 139, 41 363 03 61, 41 363 03 62, 41 363 03 68) celem ustalenia konkretnej godziny oraz daty odbioru paczki. Pozostałym osobom które
z różnych przyczyn nie są w stanie odebrać paczki osobiście paczki żywnościowe będą dostarczane SUKCESYWNIE pod wskazany w skierowaniu adres zamieszkania.

Paczki dostarczone zostaną najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku.

WAŻNE !!!!

OSOBOM NIE UMÓWIONYM TELEFONICZNIE NA ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z PRACOWNIKIEM OŚRODKA, A KTÓRE ZJAWIĄ SIĘ PO JEJ ODBIÓR, PACZKA NIE ZOSTANIE WYDANA, A O FAKCIE POJAWIENIA SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY POWIADOMIONA ZOSTANIE POLICJIA

Informujemy, iż jest to sytuacja wyjątkowa spowodowana zagrożeniem wirusem SARS – CoV-2. W przypadku zażegnania stanu zagrożenia epidemiologicznego paczki żywnościowe wydawane będą na dotychczasowych zasadach.

Ważny komunikat

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, a także Poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 r. „Wesołówka” – Klub Seniora zawiesza działalność w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.

Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje iż w związku z informacją  Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 24 marca 2020 r. o wprowadzeniu ograniczenia w przemieszczaniu się i zakazie zgromadzeń powyżej dwóch osób w związku z zagrożeniem koronawirusa tut. Ośrodek nie będzie dystrybuował żywności w ramach POPŻ Podprogram 2019 w dniach 26-27 marzec 2020 r.

Informacja

W związku z uruchomieniem na stronie Rządowej platformy https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje iż w tut. Ośrodku pod wskazanymi na platformie numerami telefonów tj.:

41 31 77 139

514 04 06 13

514 05 31 82

prowadzone będą dyżury.

Dyżury prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom samotnym, starszym i niepełnosprawnym wyłącznie za pośrednictwem telefonu.

Skontaktować można się również w sposób mailowy: sekretariat@gopsnwaslupia.pl, gopsnowaslupia@o2.pl .

 

Pomoc pracowników Ośrodka udzielana będzie osobom starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym, które nie posiadają w swoim otoczeniu osób, które mogły by zapewnić im stosowne wsparcie.

Wsparcie udzielane będzie w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

Ponad to informujemy iż od 25 marca 2020 roku do odwołania w każdą środę Miejsko –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi czynny jest w godzinach 7.00 – 15.30 (w związku z pandemią Koronawirusa zaprzestajemy popołudniowych dyżurów)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi PRZYPOMINA!!!

W związku z poważnym ryzykiem zakażenia koronawirusem osoby starsze powinny poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Pomocy udzieli również w miarę posiadanych zasobów oraz uprawnień MGOPS w Nowej Słupi nr tel. 41 31 77 139,

Pracownicy Socjalni :

41 363 03 63

41 363 03 61

41 363 03 62

41 363 03 63

41 363 03 66

Pomoc pracowników Ośrodka udzielana będzie osobom starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym, które nie posiadają w swoim otoczeniu osób, które mogły by zapewnić im stosowne wsparcie, po wcześniejszej weryfikacji sytuacji.

W celu udzielenia stosownej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie, jeżeli robisz zakupy i masz taką możliwość zaproponuj sąsiadowi swą pomoc.

W przypadku posiadania informacji o osobie która wróciła z zagranicy po 13 marca i nie przestrzega kwarantanny zgłoś to pod numerem telefonu 112 lub 41 345 46 22 (Powiatowy Inspektor Sanitarny) lub 800 190 590 (NFZ).

Wsparcie udzielane będzie w godzinach pracy Ośrodka.

Informacja

W związku z planowanym wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 20119 w dniach 26 – 27 marca 2020 roku prosimy o zachowanie szczególnych zasad ochrony w trakcie dystrybucji żywności.

Mając na względzie zarówno zdrowie Państwa jak również pracowników tut. Ośrodka zwracamy się z prośbą o:

  • zachowanie od osób stojących min. 1,5 metra odległości,
  • w przypadku złego samopoczucia prosimy nie przychodzić po artykuły w tym terminie. Będzie możliwość pozyskania artykułów w trakcie następnych terminów dystrybucji żywności. Docelowo każda osoba zakwalifikowania do udziału w podprogramie otrzyma przewidzianą dla niej pule towaru,
  • przypominamy o możliwości wypisania upoważnienia dla innej osoby na odbiór art. żywnościowych, w związku z powyższym uprasza się o skorzystania z tej formy zwłaszcza osoby starsze, upoważnienie może zostać wypisane na członka rodziny lub osobę niespokrewnioną np. sąsiada. Upoważnienie nie musi być potwierdzone przez pracownika urzędu ani również przez Sołtysa. Wystarczy Państwa podpis
  • w przypadku gdy pod magazynem uzbiera się gr. powyżej 50 osób dystrybucja artykułów zostanie przerwana, dlatego warto widząc większa grupę osób oddalić się i przyjść w innych godzinach,
  • Jeżeli ty, członek twojej rodziny lub znajomy, sąsiad z którym miałeś bezpośredni kontakt powrócił w ostatnimi czasie (tj. po 10 marca) z zagranicy pozostań w domu, w przypadku podejrzenia  przez pracownika faktu kontaktu przez ciebie, z osobą która wróciła z zagranicy, niezwłocznie powiadomimy o tym stosowne służby a dystrybucja zostanie przerwana

Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla Państwa jak również dla Nas. Prosimy o dostosowanie się do powyższych wytycznych. W przypadku niedostosowania się dystrybucja zostanie przerwana i wstrzymana do odwołania.

 

Pamiętajcie że na obszarze Rzeczpospolitej Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Informacja marzec 2020

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020

PODPROGRAM 2019

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2019

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu marcu 2020 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 26 marzec 2020 r. od godz. 800 do 1700 dla następujących miejscowości:

 

– Nowa Słupia

– Stara Słupia

– Hucisko

– Trzcianka

– Dębniak

– Pokrzywianka

– Włochy

– Baszowice

– Skały

– Bartoszowiny

– Jeleniów

 

w dniu 27 marzec 2020 r. od godz. 800 do 1400 dla następujących miejscowości:

 

– Rudki

– Sosnówka

– Cząstków

– Dębno

– Milanowska Wólka

– Serwis

– Mirocice

– Jeziorko

– Paprocice

 

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej  mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

 

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W związku z poważnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia apeluje o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przypominam także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 606 370 108, 41 3454622  lub oddział zakaźny – tel. 41 3637132, 41 3637146

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

Osoby starsze powinny poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Pomocy udzieli również  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nr tel. 41 31 77 139

Kierownik Anna Moruś – Mergalska nr tel. 41 363 03 63

Pracownicy Socjalni : Danuta Kaniewska nr tel. 41 363 03 63, Małgorzata Jasiak  nr tel. 41 363 03 61, Agnieszka Koniarska nr tel. 41 363 03 62, Monika Wojciechowska nr tel. 41 363 03 63, Monika Góra nr tel. 41 363 03 66

Pomoc pracowników Ośrodka udzielana będzie osobom starszym oraz niepełnosprawnym które nie posiadają w swoim otoczeniu osób, które mogłyby zapewnić im stosowne wsparcie.

Wsparcie udzielane będzie osobom nie wykazującym objawów chorobowy jak również osobom przebywającym w trakcie kwarantanny.

Osoby takie proszone są o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym.

W celu udzielenia stosownej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom w przypadkach wymienionych powyżej w godzinach pracy Ośrodka.

W związku ze szczególnym charakterem pracy Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Szczególną uwagę zwracamy na nieprzyprowadzanie do Ośrodka dzieci.

Dział świadczeń rodzinnych: 41 363 03 70, Fundusz alimentacyjny/dodatki mieszkaniowe energetyczne: 41 363 03 69

Wszystkich interesantów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt. Apeluję też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie lub celem zasięgnięcia niezbędnych informacji urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Informacje dostępne na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl – zakładka Wykaz telefonów.

Do góry