Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie naboru partnera

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431,1544 oraz z 2019 r. poz. 60 ze zm.), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie – nabór na partnera

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431,1544 oraz z 2019 r. poz. 60 ze zm.), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki do pobrania

Dzielenie jest fajne …

W dniu 31 marca 2019 r. w Domu Kultury w Rudkach odbyło się spotkanie inaugurujące „Wielkanocną Zbiórkę Żywności”.
Pomysłodawcą projektu jest Pani Anna Moruś – Mergalska oraz pracownicy Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, którzy dzięki swojej pozytywnej energii pozyskali do współpracy wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Partnerami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie „Pomagając masz wpływ”. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Magdalena Karcz mieszkanka Serwisa. Młoda dziewczyna, której przyświeca motto życiowe „ … co jest nie do pomyślenia, jest do zrobienia …”
Dobrym duchem przedsięwzięcia jest również organizacja Nasze Rudki, Serwis, Sosnówka, w szczególności Dawid Marzec, Marcin Grzegorski i Grzegorz Marczewski, Agata Sałata oraz nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich „ Bartoszowianki” i „Trzciankowianie”
Miłym akcentem podczas spotkania był występ Amatorskiej Grupy Kabaretowej „Don Chichot” z Ustrzyk Dolnych działających przy Stowarzyszeniu Aktywni dla Bieszczad oraz Stowarzyszeniu Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa. Teatr tworzą osoby na co dzień nie związane z aktorstwem, m.in.: pracownik szkoły, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, szef kuchni, radni oraz Zastępca Burmistrza. Program artystyczny przygotował i wyreżyserował Pan Mateusz Przyłęcki. Artyści zaprezentowali się w programie „OBCASY I PANTOFELKI – KOPCIUSZKI, KOBIETY I PANIENKI”. Szczególne uznanie dla Pani Lidii Wiącek, która gościła aktorów w swoim gospodarstwie agroturystycznym.

Podczas inauguracji udało się zebrać artykuły żywnościowe m.in. cukier, olej, konserwy rybne, płatki czekoladowe, ryż. Kasza, herbata, słodycze itd.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie i zapraszamy wszystkich do udziału w akcji w dniach 5 – 6 kwietnia 2019 r. w wybranych sklepach na terenie Miasta
i Gminy Nowa Słupia.
Delikatesy „Stokrotka” w Rudkach
Sklep Spożywczy „Heko” w Rudkach
Sklep Spożywczy „Kubuś”
Sklep Spożywczo – Przemysłowy Joanna Szal w Rudkach
Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Heko” w Nowej Słupi
Sklep Spożywczy „Świętokrzyski” w Nowej Słupi
„Delikatesy Centrum”
„Biedronka” w Wólce Milanowskiej

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2018

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu kwietniu 2019 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 01 kwiecień 2019 r. od godz. 800 do 1700 dla następujących miejscowości:

– Nowa Słupia
– Stara Słupia
– Hucisko
– Trzcianka
– Dębniak
– Pokrzywianka
– Włochy
– Baszowice
– Skały
– Bartoszowiny
– Jeleniów
– Paprocice

w dniu 02 kwiecień 2019 r. od godz. 800 do 1430 dla następujących miejscowości:

– Rudki
– Sosnówka
– Cząstków
– Dębno
– Milanowska Wólka
– Serwis
– Mirocice
– Jeziorko

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

Informacja – praca ośrodka

INFORMACJA

W DNIACH 27 LUTY 2019r. – 28 LUTY 2019r.
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ SŁUPI
BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH:
ŚRODA, CZWARTEK – od 7:30 do 11:30

ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Karta Dużej Rodziny 2019

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Więcej „Karta Dużej Rodziny 2019”

Informacja o działaniu ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że w dniach od 7 do 10 stycznia 2019 r. w związku z przeniesieniem do nowej siedziby tut. Ośrodek będzie działać w trybie interwencyjnym. W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby zainteresowane, iż od dnia 10 stycznia 2019 r. przyjmujemy w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

Do góry