Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Informacja

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia)
Urząd Gminy w Nowej Słupi, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
i Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia

pracują w godzinach 7.30 – 12.00.

Oferta pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów do świadczenia usług asystenta osób niepełnosprawnych.
1. Wymagania :
– obywatelstwo polskie
– co najmniej wykształcenie średnie

Wymagania premiowane

– wykształcenie wyższe, np. pedagogiczne, resocjalizacja, bądź pokrewne
– półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Kurtek pod numerem telefonu 600 286 695

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do zaproszenia do złożenia ofert cenowej znak GOPS.26.KS05.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do zaproszenia do złożenia ofert cenowej znak GOPS.26.KS05.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym. Wymiana istniejącego pieca i wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Do góry