Aktualności

Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 podprogram 2017

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu kwietniu 2018 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 26 kwiecień 2018 r. od godz. 8:00 do 17:00 dla następujących miejscowości:

– Nowa Słupia
– Stara Słupia
– Hucisko
– Jeziorko
– Trzcianka
– Dębniak
– Pokrzywianka
– Włochy
– Baszowice
– Skały
– Bartoszowiny
– Jeleniów
– Paprocice

w dniu 27 kwiecień 2018 r. od godz. 8:00 do 14:30 dla następujących miejscowości:

– Rudki
– Sosnówka
– Cząstków
– Dębno
– Milanowska Wólka
– Serwis
– Mirocice
Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

TERMINY WYDAWANIA SĄ TERMINAMI OSTATECZNYMI

Odwołanie zajęć

Informacja

Gminny Ośrodek w Nowej Słupi informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018r. zajęcia w Klubie Seniora w Starej Słupi zostają odwołane.

Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu kwietniu 2018 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 11 kwiecień 2018 r. od godz. 8:00 do 17:00 dla następujących miejscowości:

Więcej „Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017”

Załączniki do pobrania

Spotkanie Wielkanocne dla osób potrzebujących z terenu gminy

„Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz.” /Św. Augustyn/

W przeddzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z inicjatywy Wójta Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przy współudziale Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi ze Świętego Krzyża po raz drugi zostało zorganizowane Spotkanie Wielkanocne dla osób potrzebujących z terenu gminy.

Więcej „Spotkanie Wielkanocne dla osób potrzebujących z terenu gminy”

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY
W PODPROGRAMIE 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w trzeciej edycji programu (Podprogram 2017) wszystkie banki żywności mają ograniczenia produktów żywnościowych, co spowodowane jest zmniejszeniem limitów żywności przyznanych przez Unię Europejską, przez co z pomocy w tej formie może skorzystać ok. 5 tyś. osób mniej niż
w latach ubiegłych.
Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi na realizację Podprogramu 2017 ma podpisaną umowę z Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na objęcie wsparciem w postaci artykułów żywnościowych dla 708 osób. Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości aneksowania umowy i zwiększenia ilości osób uprawnionych do tej formy pomocy.
Na terenie Gminy Nowa Słupia poza tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej dystrybucją żywności dla najuboższych mieszkańców, zajmują się jeszcze dwie organizacje partnerskie tj: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Złota Jesień” w Rudkach oraz Związek Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych. Obie organizacje przekazały do tutejszego Ośrodka informację, iż one również wyczerpały limity osób upoważnionych do tej formy pomocy określone w umowach zawartych z Bankami Żywności.
Równocześnie informujemy, iż o każdej zmianie będziemy Państwa informować na stronie internetowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za pośrednictwem Sołtysów.

Zaproszenie

Wójt Gminy Nowa Słupia
ma zaszczyt zaprosić
osoby bezdomne, samotne, potrzebujące
na spotkanie Wielkanocne

w dniu 29.03.2018r. godz.1000 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Słupi
Osoby zainteresowane dowozem prosimy o kontakt do wtorku (tj. 27.03.2018 r.) do godz.12.00 z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel.: 41 3177139

Załączniki do pobrania

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu marcu 2018 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

Więcej „INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2017”

Załączniki do pobrania

INFORMACJA!!!
DZIEŃ 02 STYCZNIA 2018r. (wtorek) – DNIEM WOLNYM OD PRACY

dla Urzędu Gminy w Nowej Słupi, Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi

Do góry