Aktualności

Informacja o godzinach pracy ośrodka

W związku z falą upałów, w dniu 26 czerwca 2019r. (środa) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi oraz Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia, pracuje w godzinach 7.30 – 15.00.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od 7.00 – do 15.00 (od 14.00 – 15.00 DYŻUR)

Weekend Seniora 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi zapraszają Seniorów z ternu Gminy Nowa Słupia do udziału w ogólnowojewódzkim wydarzeniu pn. „Weekend Seniora 2019”, który odbędzie się w dniach 6 – 7 lipca 2019 r. w Gminie Chęciny.
W załączeniu program wydarzenia.

Załączniki do pobrania

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI INFORMUJE, ŻE OD 01.07.2019 R. OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500+ LIKWIDUJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE PRZY UBIEGANIU SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE DZIECKO.
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA DOBRY STARY BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ:
ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ PORTALU Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ OD 01.07.2019 R.
TRADYCYJNIE W FORMIE PAPIEROWEJ OD 01.08.2019 R.

UWAGA!!!
ZARÓWNO OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK NA PIERWSZE DZIECKO BEZ DOCHODU OD 01.07.2019+ R. JAK I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY (MAJĄCE JUŻ TERAZ PRZYZNANE ŚWIADCZENIA) MAJĄ TEN SAM TERMIN DO SKŁADANIA WNIOSKÓW PODANY WYŻEJ!!!

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI, UL. STASZICA 18 LUB POD NR TEL: 41 3630370,
413630369, 413177139

„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

27 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie Umowy odnośnie realizacji projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Projekt potrwa
do 31.05.2021r.
Wartość środków finansowych które otrzyma Gmina Nowa Słupia wynosi 139876,84 zł w tym kwota dofinansowania 129 386,08 zł. W ramach projektu przewidziane zostały działania adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielny poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania
Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Więcej „„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej””

Ogłoszenie naboru partnera

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431,1544 oraz z 2019 r. poz. 60 ze zm.), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie – nabór na partnera

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431,1544 oraz z 2019 r. poz. 60 ze zm.), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki do pobrania

Dzielenie jest fajne …

W dniu 31 marca 2019 r. w Domu Kultury w Rudkach odbyło się spotkanie inaugurujące „Wielkanocną Zbiórkę Żywności”.
Pomysłodawcą projektu jest Pani Anna Moruś – Mergalska oraz pracownicy Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, którzy dzięki swojej pozytywnej energii pozyskali do współpracy wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Partnerami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie „Pomagając masz wpływ”. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Magdalena Karcz mieszkanka Serwisa. Młoda dziewczyna, której przyświeca motto życiowe „ … co jest nie do pomyślenia, jest do zrobienia …”
Dobrym duchem przedsięwzięcia jest również organizacja Nasze Rudki, Serwis, Sosnówka, w szczególności Dawid Marzec, Marcin Grzegorski i Grzegorz Marczewski, Agata Sałata oraz nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich „ Bartoszowianki” i „Trzciankowianie”
Miłym akcentem podczas spotkania był występ Amatorskiej Grupy Kabaretowej „Don Chichot” z Ustrzyk Dolnych działających przy Stowarzyszeniu Aktywni dla Bieszczad oraz Stowarzyszeniu Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa. Teatr tworzą osoby na co dzień nie związane z aktorstwem, m.in.: pracownik szkoły, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, szef kuchni, radni oraz Zastępca Burmistrza. Program artystyczny przygotował i wyreżyserował Pan Mateusz Przyłęcki. Artyści zaprezentowali się w programie „OBCASY I PANTOFELKI – KOPCIUSZKI, KOBIETY I PANIENKI”. Szczególne uznanie dla Pani Lidii Wiącek, która gościła aktorów w swoim gospodarstwie agroturystycznym.

Podczas inauguracji udało się zebrać artykuły żywnościowe m.in. cukier, olej, konserwy rybne, płatki czekoladowe, ryż. Kasza, herbata, słodycze itd.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie i zapraszamy wszystkich do udziału w akcji w dniach 5 – 6 kwietnia 2019 r. w wybranych sklepach na terenie Miasta
i Gminy Nowa Słupia.
Delikatesy „Stokrotka” w Rudkach
Sklep Spożywczy „Heko” w Rudkach
Sklep Spożywczy „Kubuś”
Sklep Spożywczo – Przemysłowy Joanna Szal w Rudkach
Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Heko” w Nowej Słupi
Sklep Spożywczy „Świętokrzyski” w Nowej Słupi
„Delikatesy Centrum”
„Biedronka” w Wólce Milanowskiej

Do góry