Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie: „Dostawy opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej” na potrzeby projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na „Dostawa opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej”

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta i gminy Nowa Słupia.”

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta i gminy Nowa Słupia.”

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na „Dostawa opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej”

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na „Dostawa opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej”.

Szczegóły w załącznikach.

Do góry