Aktualności

Rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do obejrzenia filmu na temat czy warto zostać rodziną zastępczą, pod linkiem: 
Materiał powstał w ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Zostań rodziną zastępczą”. Kampania prowadzona jest w ramach projektu pozakonkursowego „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Informacja – godziny otwarcie ośrodka

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 11 maja 2020 roku Ośrodek  czynny będzie w godzinach 7.00 – 15.30. Prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem telefonu (41) 31 77 139, poczty tradycyjnej, e PUAPU, poczty mailowej: gopsnowaslupia@o2.pl, sekretariat@gopsnowaslupia.pl. W przypadku konieczności załatwienia sprawy bezpośrednio w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej należy wcześniej umówić się z pracownikiem np. za pośrednictwem telefonu, na konkretny dzień oraz godzinę. Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów spotkań. Na spotkanie w Ośrodku należy przyjść w maseczce oraz rękawiczkach. Powyższe obostrzenia mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19, zarówno wśród pracowników tut. Ośrodka a w konsekwencji wśród Państwa.[i] Środowe dyżury zostają zawieszone do czasu zakończenia stanu epidemiologicznego związanego z COVID – 19.

Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że żywność wydawana w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2019 będzie dystrybuowana w dniach:

-13 maj 2020 r.

– 14 maj 2020 r.

– 15 maj 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt telefoniczny  z tut. Ośrodkiem  w celu ustalenia terminu oraz godziny odbioru żywności

Numer telefonu: 41 317 71 39 lub 41 363 03 61

 

Żywność wydana zostanie jedynie osobom umówionym na konkretną godzinę. Osoby bez ustalonego terminu nie otrzymają artykułów żywnościowych bez wcześniejszego ustalenia terminu wydania artykułów w sposób telefoniczny.

Prosimy o zachowanie szczególnych zasad ostrożności a w szczególności:

  • Obowiązkowe zakrycie ust i nosa (maseczka, chusta, szal itp.)
  • Obowiązkowe rękawiczki
  • W trakcie odbioru artykułów z magazynu przy drzwiach może znajdować się 1 osoba
  • Osoby oczekujące na odbiór artykułów muszą zachować min. 2 m odległość

W przypadku nie dostosowania się do obowiązujących zasad wydawanie artykułów zostanie przerwane.

Ofiary przemocy domowej nie zostają bez pomocy

Mimo epidemii koronawirusa wciąż działają placówki wsparcia dla osób doświadczających przemocy – jej ofiary nie są zostawione bez wsparcia

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą pomocy domowej możesz uzyskać wsparcie w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 41 31 77 139

W przypadku chęci skorzystania z pomieszczenia w celu wykonania telefonu do psychologa bądź innego specjalisty umożliwimy ci to w naszej placówce przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności.

Numer telefonu ogólnopolskiego pogotowia dla osób doświadczających przemocy domowej 800 12 00 02

Pomoc możesz uzyskać również wchodząc na stronę internetową www.niebieskalinia.pl

Jak również http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/

gdzie uzyskasz informacje między innymi na temat możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

JEŻELI JESTEŚ DZIECKIEM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY WSPARCIE OTRZYMASZ POD NUMEREM TELEFONU 116 111

W tym szczególnym okresie bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, które mogą być potencjalnymi ofiarami przemocy domowej. W przypadku podejrzenia że osoba taka doświadcza przemocy prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem lub Policją (tel. 112). Zapewniamy anonimowość osobom które zgłoszą możliwość występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

Twój Parasol – aplikacja mobilna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Aplikacja na telefon „Twój Parasol” przeznaczona jest dla osób doznających przemocy. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com. Po uruchomieniu przypomina program do sprawdzania pogody, dzięki czemu zapewnia użytkownikom dyskrecję. Po dwukrotnym kliknięciu w ikonę pogody przechodzimy do ukrytej części aplikacji dla ofiar przemocy. W aplikacji dostępna jest funkcja „notatnik”, za pomocą której szybko można zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który będzie mógł służyć jako materiał dowodowy. Plik automatycznie wysyłany jest na wybrany wcześniej adres e-mail. Notatki nie są zapisywane w pamięci telefonu. Ponadto za pomocą aplikacji można szybko wybrać numer alarmowy w nagłych przypadkach oraz uzyskać dostęp do bazy organizacji, które oferują wsparcie dla osób dotkniętych przemocą.

UWAGA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 roku czynny będzie  w godzinach 7.30 – 14.00 natomiast w dniu 10 kwietnia w godzinach 7.30 – 12.00.

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje iż w okresie od 25marca do 11 kwietnia 2020 roku  zmienione zostają zasady dystrybuowania artykułów żywnościowych w ramach PO PŻ.

W związku z powyższym osoby, które mogą osobiście odebrać paczki żywnościowe proszone są o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej (te. 41 31 77 139, 41 363 03 61, 41 363 03 62, 41 363 03 68) celem ustalenia konkretnej godziny oraz daty odbioru paczki. Pozostałym osobom które
z różnych przyczyn nie są w stanie odebrać paczki osobiście paczki żywnościowe będą dostarczane SUKCESYWNIE pod wskazany w skierowaniu adres zamieszkania.

Paczki dostarczone zostaną najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku.

WAŻNE !!!!

OSOBOM NIE UMÓWIONYM TELEFONICZNIE NA ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z PRACOWNIKIEM OŚRODKA, A KTÓRE ZJAWIĄ SIĘ PO JEJ ODBIÓR, PACZKA NIE ZOSTANIE WYDANA, A O FAKCIE POJAWIENIA SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY POWIADOMIONA ZOSTANIE POLICJIA

Informujemy, iż jest to sytuacja wyjątkowa spowodowana zagrożeniem wirusem SARS – CoV-2. W przypadku zażegnania stanu zagrożenia epidemiologicznego paczki żywnościowe wydawane będą na dotychczasowych zasadach.

Do góry