Aktualności

Harmonogram FA 2019 -2020

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2019/2020

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach
Październik 2019 r. 25.10.2019 r.
Listopad 2019 r. 25.11.2019 r.
Grudzień 2019 r. 18.12.2019 r.
Styczeń 2020 r. 24.01.2020 r.
Luty 2020 r. 25.02.2020 r.
Marzec 2020 r. 25.03.2020 r.
Kwiecień 2020 r. 24.04.2020 r.
Maj 2020 r. 25.05.2020 r.
Czerwiec 2020 r. 25.06.2020 r.
Lipiec 2020 r. 24.07.2020 r.
Sierpień 2020 r. 25.08.2020 r.
Wrzesień 2020 r. 25.09.2020 r.
 

 

 

 • o odstępstwie od zamieszczonego harmonogramu poinformujemy osobnym pismem.

Załączniki do pobrania

 

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń pod numer telefonu:
664 713 394
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego udostępnia usługę pn.:

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 • Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
 • konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • przemoc w rodzinie,
 • nadużycia seksualne, gwałty,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • choroba własna lub osoby bliskiej,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
 • kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
 • inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Dyżur telefoniczny będzie pełniony pod numerem 664 713 394
w każdy wtorek
od godz. 9:00 – 12:00

• Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
• Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu kieleckiego.

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od nowego okresu zasiłkowego 2019/2020 zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ww. świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł (dotychczas było to 725,00 zł)

POPŻ Podprogram 2019

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w okresie sierpień 2019 r. – czerwiec 2019 r. w ramach Podprogramu 2019 będzie prowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 01 sierpnia 2019 r. będą wystawiane nowe skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2019.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy o zgłaszanie się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem uzyskania stosownego skierowania pok. nr 2

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:
● Przyznanie świadczenia „500+” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie „500+ ” otrzymają na podany we wniosku adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia.
● Jeżeli adres e-mail nie będzie podany, informację będzie można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
● Informacje nie będą wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie do współpracy przy realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją na terenie Gminy Nowa Słupia działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 tj. dystrybucję żywności dla osób potrzebujących wsparcia.

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie deklaracji udziału w Podprogramie 2019 jak najszybciej, nie później jednak niż do dnia 15.07.2019 roku
do godz. 15.00.

Deklarację prosimy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
W razie dodatkowych pytań oraz szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt telefoniczny – 41 31 77 139 .

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2018 żywność została rozdysponowana dla 788 osób potrzebujących w formie paczek żywnościowych.
Łącznie przekazano najuboższym 38 734,60 kg żywności o wartości 192 402,06 zł.
W ramach Podprogramu 2018 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty ekonomiczne;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty dotyczące nie marnowania żywności.

Spotkanie informacyjne 500+

W poniedziałek, 1 lipca, od godziny 11.30 przed Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Słupi pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poprowadzą spotkanie informacyjne na temat zmian w rządowym programie 500+.
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nowa Słupia.

 

Załączniki do pobrania

Do góry