Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup, dostawa pieca wolno stającego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym. Wymiana istniejącego pieca i wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

 

Plakat promocyjny – „Czas na aktywność – Klub Seniora”

Gmina Nowa Słupia / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Czas na aktywność – Klub Seniora”

Celem projektu jest: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobiegające odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, gwarantujące tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiające podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Dofinansowanie projektu z UE: 103 318,50 zł.

Załączniki do pobrania

Zmiana godzin otwarcia Klubu Seniora

!!!INFORMACJA!!!
zmiana godzin otwarcia

KLUB SENIORA

CZAS NA AKTYWNOŚĆ

mieszczący się w OSP STARA SŁUPIA
od dnia 23 sierpnia 2017 czynny codziennie

od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00

ZAPRASZAMY!!!!!!

Załączniki do pobrania

Rehabilitacja w Kielcach – informacja

Wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż w miesiącu wrześniu 2017 w Kielcach przy ulicy Żelaznej 35, dla 8 osób z terenu Gminy Nowa Słupia będzie możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych.

Warunkiem uczestnictwa w rehabilitacji jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz brak predyspozycji medycznych wykluczających udział w zabiegach rehabilitacyjnych (np. nadciśnienie tętnicze itp.).

Organizator zapewnia dowóz na miejsce rehabilitacji.

Wszelkie osoby zainteresowane udziałem w rehabilitacji proszone są o dokonanie zapisu na listę uczestników w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonów:
(41) 31 77 139;(41) 31 78 769 do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godziny 9:00 u Pani Eweliny Fijas.

Ze względu na ograniczoną liczbę zgłoszeń w pierwszej kolejności do udziału w rehabilitacji brane będą pod uwagę osoby posiadające I stopień niepełnosprawności (znaczny) oraz osoby które w ubiegłych latach nie korzystały z takiej formy pomocy. W przypadku dużego zainteresowania o zakwalifikowaniu się na rehabilitację pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń, jak również sytuacja materialna.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup pieca

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym wraz z montażem i wykonaniem instalacji grzewczej na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Szczegóły poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej z Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:  „Dostawa zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do zaproszenia do złożenia ofert cenowej znak GOPS.26.KS05.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do zaproszenia do złożenia ofert cenowej znak GOPS.26.KS05.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r. w ramach Podprogramu 2017 będzie prowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 01.08. 2017 r. będą wystawiane nowe skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2017.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy
o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem uzyskania stosownego skierowania.

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym. Wymiana istniejącego pieca i wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Do góry