Aktualności

Kondolencje

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MATKI

Pani Małgorzaty Różalskiej – Sikora

Głównej księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

 Łącząc się z Panią oraz całą rodziną w żalu, składamy nasze najszczersze wyrazy głębokiego współczucia w tej bolesnej chwili.

 Współpracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – INFORMACJA – MGOPS NOWA SŁUPIA

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Nowa Słupia do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej, w formie dziennej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie zapewnienia członkom rodzin/opiekunom wsparcia w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021, w dniu 13.05.2021r. została podpisana Umowa na realizację ww. Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 94 003,20 zł.

 

Ogłoszenie o naborze

Nowa Słupia dn., 27.04.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W ramach realizacji na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Wspieraj Seniora

MGOPS w Nowej Słupi informuje, iż program WSPIERAJ SENIORA przedłużony został do 31 grudnia 2021 roku (nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupu pokrywa senior). Realizacja recept, załatwienie spraw w Urzędzie (nie wymagających obecności osobistej), itp.. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. niepełnosprawność, długotrwała lub przewlekła choroba, itp. wsparciem może zostać objęta osoba poniżej 70 roku życia.

Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26 – 006 Nowa Słupia

Numery telefonów:

Linia ogólnopolska 22 505 11 11

Telefony do MGOPS: 41 363 06 64; 41 31 77 139; 41 363 06 61.

 

Pomoc udzielana jest z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

Opieka Wytchnieniowa

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych  oraz choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych powstał Program „Opieka wytchnieniowa”.

CEL PROGRAMU:

Więcej „Opieka Wytchnieniowa”

Załączniki do pobrania

PEFRON MODUŁ IV

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje iż PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Wsparcie finansowe proponowanych działań może dotyczyć między innymi:

  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
  • transportu;
  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
  • organizacji opieki domowej;
  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych
  • inne.

 

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Modułu IV przez Miasto i Gminę Nowa Słupia,  osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Tel. 41 363 03 68, 41 363 03 62, 41 31 77 139,

Adres email gopsnowaslupia@o2.pl , sekretariat@gopsnowaslupia.pl

Wszelkie informacje uzyskane od Państwa będą pomocne na etapie sporządzania wniosku.

 

 

 

Do góry