Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat zasiłku  rodzinnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2021/2022

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat zasiłku  rodzinnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2021/2022

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłaty zasiłku rodzinnego w poszczególnych miesiącach
Październik 2021 r. 25.10.2021 r.
Listopad 2021 r. 25.11.2021 r.
Grudzień 2021 r. 16.12.2021 r.
Styczeń 2022 r. 25.01.2022 r.
Luty 2022 r. 25.02.2022 r.
Marzec 2022 r. 25.03.2022 r.
Kwiecień 2022 r. 22.04.2022 r.
Maj 2022 r. 25.05.2022 r.
Czerwiec 2022 r. 24.06.2022 r.
Lipiec 2022 r. 25.07.2022 r.
Sierpień 2022 r. 25.08.2022 r.
Wrzesień 2022 r. 23.09.2021 r.
  • o odstępstwie od zamieszczonego harmonogramu poinformujemy osobnym pismem.

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2021/2022

Informacja o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji na okres zasiłkowy 2021/2022

 

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach
Październik 2021 r. 25.10.2021 r.
Listopad 2021 r. 25.11.2021 r.
Grudzień 2021 r. 16.12.2021 r.
Styczeń 2022 r. 25.01.2022 r.
Luty 2022 r. 25.02.2022 r.
Marzec 2022 r. 25.03.2022 r.
Kwiecień 2022 r. 22.04.2022 r.
Maj 2022 r. 25.05.2022 r.
Czerwiec 2022 r. 24.06.2022 r.
Lipiec 2022 r. 25.07.2022 r.
Sierpień 2022 r. 25.08.2022 r.
Wrzesień 2022 r. 23.09.2021 r.

 

  • o odstępstwie od zamieszczonego harmonogramu poinformujemy osobnym pismem.

INFORMACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że żywność wydawana w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2020 będzie dystrybuowana w dniach:

w dniu 27 lipiec 2021 r. od godz. 800do 1430 dla następujących miejscowości:

 

– Nowa Słupia                                               – Jeleniów

– Stara Słupia                                                – Bartoszowiny

– Hucisko                                                      – Skały

– Trzcianka                                                    – Baszowice

– Dębniak                                                      – Włochy

 

w dniu 28 lipiec 2021r.od godz. 800 do 1430 dla następujących miejscowości:

 

– Rudki                                                            – Paprocice

– Sosnówka                                                     – Jeziorko

– Cząstków                                                      –  Mirocice

– Dębno                                                           – Serwis

– Milanowska Wólka                                      – Pokrzywianka

 

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej  mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

 

  • Obowiązkowe zakrycie ust i nosa (maseczka)
  • W trakcie odbioru artykułów z magazynu przy drzwiach może znajdować się 1 osoba
  • Osoby oczekujące na odbiór artykułów muszą zachować min. 2 m odległość

W przypadku nie dostosowania się do obowiązujących zasad wydawanie artykułów zostanie przerwane.

Kondolencje

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MATKI

Pani Małgorzaty Różalskiej – Sikora

Głównej księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

 Łącząc się z Panią oraz całą rodziną w żalu, składamy nasze najszczersze wyrazy głębokiego współczucia w tej bolesnej chwili.

 Współpracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – INFORMACJA – MGOPS NOWA SŁUPIA

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Nowa Słupia do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej, w formie dziennej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie zapewnienia członkom rodzin/opiekunom wsparcia w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021, w dniu 13.05.2021r. została podpisana Umowa na realizację ww. Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 94 003,20 zł.