Wykaz pracowników pełniących dyżury w maju 2017r.

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH DYŻURY
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI
MAJ 2017

 

 

Lp.

 

DATA IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
 

1.

 

         10 maja 2017 Agnieszka Koniarska

Monika Góra

Kamila Kosiarska

 

2.

 

         17 maja 2017 Małgorzata Jasiak

Anna Kozera

Aleksandra Jedlińska

 

3.

 

         24 maja 2017 Monika Góra

Danuta Kaniewska

Kamila Kosiarska

 

4.

 

         31 maja 2017 Anna Moruś- Mergalska

Danuta Kaniewska

Izabela Grzegorska

 DYŻURY W KAŻDĄ ŚRODĘ DO GODZINY 17.30

Załączniki do pobrania