Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – dostawa sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

1. Zaproszenie do składania oferty cenowej GOPS.26.KS.05.2017 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Formularz – Oferta cenowa 4. Wzór umowy