Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej z Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:  „Dostawa zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.