Rehabilitacja w Kielcach – informacja

Wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż w miesiącu wrześniu 2017 w Kielcach przy ulicy Żelaznej 35, dla 8 osób z terenu Gminy Nowa Słupia będzie możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych.

Warunkiem uczestnictwa w rehabilitacji jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz brak predyspozycji medycznych wykluczających udział w zabiegach rehabilitacyjnych (np. nadciśnienie tętnicze itp.).

Organizator zapewnia dowóz na miejsce rehabilitacji.

Wszelkie osoby zainteresowane udziałem w rehabilitacji proszone są o dokonanie zapisu na listę uczestników w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonów:
(41) 31 77 139;(41) 31 78 769 do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godziny 9:00 u Pani Eweliny Fijas.

Ze względu na ograniczoną liczbę zgłoszeń w pierwszej kolejności do udziału w rehabilitacji brane będą pod uwagę osoby posiadające I stopień niepełnosprawności (znaczny) oraz osoby które w ubiegłych latach nie korzystały z takiej formy pomocy. W przypadku dużego zainteresowania o zakwalifikowaniu się na rehabilitację pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń, jak również sytuacja materialna.