Oferta pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów do świadczenia usług asystenta osób niepełnosprawnych.
1. Wymagania :
– obywatelstwo polskie
– co najmniej wykształcenie średnie

Wymagania premiowane

– wykształcenie wyższe, np. pedagogiczne, resocjalizacja, bądź pokrewne
– półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Kurtek pod numerem telefonu 600 286 695