Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020

INFORMACJA O KONTYNUACJI POPŻ 2014-2020
PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu październiku 2017 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

w dniu 26 październik 2017 r. od godz. 800 do 1700 dla następujących miejscowości:

– Nowa Słupia
– Stara Słupia
– Hucisko
– Jeziorko
– Trzcianka
– Dębniak
– Pokrzywianka
– Włochy
– Baszowice
– Skały
– Bartoszowiny
– Jeleniów
– Mirocice

w dniu 27 październik 2017 r. od godz. 800 do1430 dla następujących miejscowości:

– Rudki
– Sosnówka
– Cząstków
– Dębno
– Milanowska Wólka
– Paprocice
– Serwis

Ze wsparcia w formie paczki żywnościowej mogą skorzystać osoby, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka.

Osoby z poszczególnych miejscowości mogą odebrać produkty żywnościowe jedynie w wyznaczonym terminie. W innym terminie niż wyznaczony dla danej miejscowości produkty nie będą wydawane.

 

Załączniki do pobrania