Spotkanie Wielkanocne dla osób potrzebujących z terenu gminy

„Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz.” /Św. Augustyn/

W przeddzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z inicjatywy Wójta Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przy współudziale Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi ze Świętego Krzyża po raz drugi zostało zorganizowane Spotkanie Wielkanocne dla osób potrzebujących z terenu gminy.

Spotkania w okresie przedświątecznym na stałe wpisały się w grafik imprez dobroczynnych odbywających się na terenie Gminy.
28 marca w Wielki Czwartek w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Słupi przy wspólnym stole zgromadzili się najbardziej potrzebujący mieszkańcy Naszej Gminy. Do stołu zasiadł również gospodarz Gminy – Wójt Andrzej Gąsior. Obecni byli również przedstawiciele samorządu: radna gminy Grażyna Wojtachnia, radna Lidia Wiącek, radny Jerzy Roman, radny Ryszard Karpiński, radny Rafał Piasecki, radna powiatowa Danuta Żebrowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Moruś-Mergalska, jak również pracownicy
tut. Ośrodka.
Czwartkowe spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą, którą poprowadził Ojciec Dariusz Malajka ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi ze Świętego Krzyża, którzy to nieodzownie współuczestniczą w organizacji spotkań dla osób potrzebujących. Po modlitwie odbył się uroczysty posiłek spożyty w miłej rodzinnej atmosferze. Organizatorzy starali się stworzyć atmosferę świątecznego stołu Wielkanocnego tak by nikt nie czuł się w tym szczególnym czasie samotnym i opuszczonym, taka bowiem jest misja organizowanych spotkań przedświątecznych. W trakcie spotkania były również uroczyste życzenia składane zarówno przez Ojca Dariusza jak również Wójta Gminy Andrzeja Gąsiora, życzenia ciepła i miłości pod adresem osób samotnych i złożyła również radna powiatowa Pani Danuta Żebrowska , w imieniu mieszkańców Starej Słupi najlepsze życzenia dla uczestników spotkania złożył radny Ryszard Karpiński.
-Takie spotkania w okresie przedświątecznym wynikają z potrzeby serca, nie są udawaną inicjatywą na pokaz. W takich chwilach potrzebujemy siebie nawzajem. Istotą spotkania jest również podtrzymywanie więzi społecznych. – Chcemy, żeby w ten szczególny dzień każdy był obdarowany ciepłem, dobrym słowem, żeby czuł się po prostu potrzebny, ważny i napełnił swoje życie radością wypływającą z tego, że Chrystus zmartwychwstał – podsumował Andrzej Gąsior, wójt gminy.