Trwałość projektu

Projekt pn. Czas na aktywność – Klub Seniora został zakończony 31.07.2018.

Zostanie zachowana trwałość projektu przez okres min 12 m-c. Seniorzy będą się spotykać nie codziennie (min. 2 razy w tygodniu), będą organizowane podobne zajęcia jak podczas trwania projektu. Liczba miejsc oferowanych w okresie trwałości wynosi 15.