„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

27 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie Umowy odnośnie realizacji projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Projekt potrwa
do 31.05.2021r.
Wartość środków finansowych które otrzyma Gmina Nowa Słupia wynosi 139876,84 zł w tym kwota dofinansowania 129 386,08 zł. W ramach projektu przewidziane zostały działania adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielny poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania
Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.