Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2018 żywność została rozdysponowana dla 788 osób potrzebujących w formie paczek żywnościowych.
Łącznie przekazano najuboższym 38 734,60 kg żywności o wartości 192 402,06 zł.
W ramach Podprogramu 2018 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty ekonomiczne;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty dotyczące nie marnowania żywności.