Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy w ramach POPŻ 2014-2020

Zaproszenie do współpracy przy realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją na terenie Gminy Nowa Słupia działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 tj. dystrybucję żywności dla osób potrzebujących wsparcia.

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie deklaracji udziału w Podprogramie 2019 jak najszybciej, nie później jednak niż do dnia 15.07.2019 roku
do godz. 15.00.

Deklarację prosimy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
W razie dodatkowych pytań oraz szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt telefoniczny – 41 31 77 139 .

Załączniki