MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWEJ SŁUPI INFORMUJE:
● Przyznanie świadczenia „500+” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie „500+ ” otrzymają na podany we wniosku adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia.
● Jeżeli adres e-mail nie będzie podany, informację będzie można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
● Informacje nie będą wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.