Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od nowego okresu zasiłkowego 2019/2020 zostało zwiększone kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ww. świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł (dotychczas było to 725,00 zł)