Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na „Dostawa opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej”

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na „Dostawa opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej”.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki