Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta i gminy Nowa Słupia.”

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta i gminy Nowa Słupia.”

Załączniki