Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na „Dostawa opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej”