Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie: „Dostawy opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej” na potrzeby projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki