Podpisanie umowy

„Wesołówka” – KLUB SENIORA

Umowa Podpisana

29 listopada 2019r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach podpisana została umowa  o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.

21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzyma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia na realizację projektów związanych z pomocą osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regionie powstaną kluby seniora, dzienny dom pomocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. – To są potężne środki finansowe na projekty, które swoim zasięgiem obejmują dużą część naszego województwa – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik. – Utworzone będzie 14 klubów seniora, 1 dzienny dom pomocy oraz filia ośrodka wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Powstaną również 2 mieszkania treningowe, będzie opieka bezpośrednia, w domach, dla osób chorych i potrzebujących. Planowane jest również uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – dodała wicemarszałek.

Projekt złożony w ramach konkursu pochodzący z Gminy Nowa Słupia uzyskał pozytywną weryfikację dzięki czemu na terenie Naszej Gminy – a dokładnie w Szkole Podstawowej w Jeleniowie zostanie utworzony Klub Seniora „Wesołówka”.

Łączna wartość projektu wynosi: 354 433,00zł , dofinansowanie w kwocie: 323 533,00zł wkład własny w kwocie: 30 900,00zł.

Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym, umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą, zapewniający. Głównym założeniem programu Klubu Seniora jest stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, produktywnego i sensownego spędzenia wolnego czasu. W Klubie mogą oni rozwijać zainteresowania, pobudzać swoją aktywność, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.

Okres realizacji 01.01.2020-31.12.2021r.