Zaproszenie do składania oferty cenowej – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu miasta i gminy Nowa Słupia”.

Szczegóły w załącznikach.