KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W związku z poważnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia apeluje o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przypominam także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 606 370 108, 41 3454622  lub oddział zakaźny – tel. 41 3637132, 41 3637146

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

Osoby starsze powinny poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Pomocy udzieli również  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nr tel. 41 31 77 139

Kierownik Anna Moruś – Mergalska nr tel. 41 363 03 63

Pracownicy Socjalni : Danuta Kaniewska nr tel. 41 363 03 63, Małgorzata Jasiak  nr tel. 41 363 03 61, Agnieszka Koniarska nr tel. 41 363 03 62, Monika Wojciechowska nr tel. 41 363 03 63, Monika Góra nr tel. 41 363 03 66

Pomoc pracowników Ośrodka udzielana będzie osobom starszym oraz niepełnosprawnym które nie posiadają w swoim otoczeniu osób, które mogłyby zapewnić im stosowne wsparcie.

Wsparcie udzielane będzie osobom nie wykazującym objawów chorobowy jak również osobom przebywającym w trakcie kwarantanny.

Osoby takie proszone są o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym.

W celu udzielenia stosownej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom w przypadkach wymienionych powyżej w godzinach pracy Ośrodka.

W związku ze szczególnym charakterem pracy Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Szczególną uwagę zwracamy na nieprzyprowadzanie do Ośrodka dzieci.

Dział świadczeń rodzinnych: 41 363 03 70, Fundusz alimentacyjny/dodatki mieszkaniowe energetyczne: 41 363 03 69

Wszystkich interesantów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt. Apeluję też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie lub celem zasięgnięcia niezbędnych informacji urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Informacje dostępne na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl – zakładka Wykaz telefonów.