Informacja

W związku z planowanym wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 20119 w dniach 26 – 27 marca 2020 roku prosimy o zachowanie szczególnych zasad ochrony w trakcie dystrybucji żywności.

Mając na względzie zarówno zdrowie Państwa jak również pracowników tut. Ośrodka zwracamy się z prośbą o:

  • zachowanie od osób stojących min. 1,5 metra odległości,
  • w przypadku złego samopoczucia prosimy nie przychodzić po artykuły w tym terminie. Będzie możliwość pozyskania artykułów w trakcie następnych terminów dystrybucji żywności. Docelowo każda osoba zakwalifikowania do udziału w podprogramie otrzyma przewidzianą dla niej pule towaru,
  • przypominamy o możliwości wypisania upoważnienia dla innej osoby na odbiór art. żywnościowych, w związku z powyższym uprasza się o skorzystania z tej formy zwłaszcza osoby starsze, upoważnienie może zostać wypisane na członka rodziny lub osobę niespokrewnioną np. sąsiada. Upoważnienie nie musi być potwierdzone przez pracownika urzędu ani również przez Sołtysa. Wystarczy Państwa podpis
  • w przypadku gdy pod magazynem uzbiera się gr. powyżej 50 osób dystrybucja artykułów zostanie przerwana, dlatego warto widząc większa grupę osób oddalić się i przyjść w innych godzinach,
  • Jeżeli ty, członek twojej rodziny lub znajomy, sąsiad z którym miałeś bezpośredni kontakt powrócił w ostatnimi czasie (tj. po 10 marca) z zagranicy pozostań w domu, w przypadku podejrzenia  przez pracownika faktu kontaktu przez ciebie, z osobą która wróciła z zagranicy, niezwłocznie powiadomimy o tym stosowne służby a dystrybucja zostanie przerwana

Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla Państwa jak również dla Nas. Prosimy o dostosowanie się do powyższych wytycznych. W przypadku niedostosowania się dystrybucja zostanie przerwana i wstrzymana do odwołania.

 

Pamiętajcie że na obszarze Rzeczpospolitej Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.