Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi PRZYPOMINA!!!

W związku z poważnym ryzykiem zakażenia koronawirusem osoby starsze powinny poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Pomocy udzieli również w miarę posiadanych zasobów oraz uprawnień MGOPS w Nowej Słupi nr tel. 41 31 77 139,

Pracownicy Socjalni :

41 363 03 63

41 363 03 61

41 363 03 62

41 363 03 63

41 363 03 66

Pomoc pracowników Ośrodka udzielana będzie osobom starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym, które nie posiadają w swoim otoczeniu osób, które mogły by zapewnić im stosowne wsparcie, po wcześniejszej weryfikacji sytuacji.

W celu udzielenia stosownej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie, jeżeli robisz zakupy i masz taką możliwość zaproponuj sąsiadowi swą pomoc.

W przypadku posiadania informacji o osobie która wróciła z zagranicy po 13 marca i nie przestrzega kwarantanny zgłoś to pod numerem telefonu 112 lub 41 345 46 22 (Powiatowy Inspektor Sanitarny) lub 800 190 590 (NFZ).

Wsparcie udzielane będzie w godzinach pracy Ośrodka.