Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje iż w okresie od 25marca do 11 kwietnia 2020 roku  zmienione zostają zasady dystrybuowania artykułów żywnościowych w ramach PO PŻ.

W związku z powyższym osoby, które mogą osobiście odebrać paczki żywnościowe proszone są o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej (te. 41 31 77 139, 41 363 03 61, 41 363 03 62, 41 363 03 68) celem ustalenia konkretnej godziny oraz daty odbioru paczki. Pozostałym osobom które
z różnych przyczyn nie są w stanie odebrać paczki osobiście paczki żywnościowe będą dostarczane SUKCESYWNIE pod wskazany w skierowaniu adres zamieszkania.

Paczki dostarczone zostaną najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku.

WAŻNE !!!!

OSOBOM NIE UMÓWIONYM TELEFONICZNIE NA ODBIÓR PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z PRACOWNIKIEM OŚRODKA, A KTÓRE ZJAWIĄ SIĘ PO JEJ ODBIÓR, PACZKA NIE ZOSTANIE WYDANA, A O FAKCIE POJAWIENIA SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY POWIADOMIONA ZOSTANIE POLICJIA

Informujemy, iż jest to sytuacja wyjątkowa spowodowana zagrożeniem wirusem SARS – CoV-2. W przypadku zażegnania stanu zagrożenia epidemiologicznego paczki żywnościowe wydawane będą na dotychczasowych zasadach.