OPIEKA WYTCHNIENIOWA – INFORMACJA – MGOPS NOWA SŁUPIA

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Nowa Słupia do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej, w formie dziennej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie zapewnienia członkom rodzin/opiekunom wsparcia w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021, w dniu 13.05.2021r. została podpisana Umowa na realizację ww. Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 94 003,20 zł.