Jesteś tutaj:

Kategoria: Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do obejrzenia filmu na temat czy warto zostać rodziną zastępczą, pod linkiem: 
Materiał powstał w ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Zostań rodziną zastępczą”. Kampania prowadzona jest w ramach projektu pozakonkursowego „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń pod numer telefonu:
664 713 394
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego udostępnia usługę pn.:

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 • Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
 • konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • przemoc w rodzinie,
 • nadużycia seksualne, gwałty,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • choroba własna lub osoby bliskiej,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
 • kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
 • inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Dyżur telefoniczny będzie pełniony pod numerem 664 713 394
w każdy wtorek
od godz. 9:00 – 12:00

• Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
• Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu kieleckiego.

„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

27 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie Umowy odnośnie realizacji projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Projekt potrwa
do 31.05.2021r.
Wartość środków finansowych które otrzyma Gmina Nowa Słupia wynosi 139876,84 zł w tym kwota dofinansowania 129 386,08 zł. W ramach projektu przewidziane zostały działania adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielny poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania
Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Więcej „„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej””

Do góry