Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Artykuły

 • Dodatek osłonowy 2022

  DODATEK OSŁONOWY

  Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Nowa Słupia składają w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

  Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów.

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy 2022
 • Ogłoszenie o naborze uczestników do realizacji programu

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi  ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

   CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o naborze uczestników do realizacji programu
 • Informacja

  Gmina Nowa Słupia podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przedmiotem umowy jest finansowanie ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego przez Wnioskodawcę w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SAR-Cov-2. Wsparcie  skierowane zostanie do 200 osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Nowa Słupia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym, lub orzeczenia równoważne, dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. Uczestnikami programu mogą być osoby, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

  Całkowita wartość dodatkowego wsparcia wynosi 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych 00/100).

   Realizatorem programu  jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Nowy bus dla niepełnosprawnych w Gminie Nowa Słupia

  W ramach projektu grantowego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”, gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 355 475,42 zł, gdzie udział środków z Unii Europejskiej wyniósł aż 299 594,68 zł.

  Z pozyskanych środków został zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Kwota zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wyniosła 129 326,00 zł. Realizatorem grantu i dysponentem busa jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy będą świadczyć usługi door-to-door.

  Czytaj Więcej o: Nowy bus dla niepełnosprawnych w Gminie Nowa Słupia