Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Artykuły

 • Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jako realizator projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON) informuje, że na mocy Aneksu nr 4 z dnia 13 lipca 2022 r. do umowy nr 053/UDTD/I/2020/00143 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowa Słupia Edyty Durak została przedłużona realizacja projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” do dnia 31 grudnia 2022 r.

   

  Czytaj Więcej o: Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia
 • Dodatek węglowy - wniosek

  Dodatek węglowy - informacje

  W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Druki wniosków po opublikowaniu będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą na parterze budynku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przy ul. S. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy - wniosek
 • Zasiłek rodzinny

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że od 01.08.2022 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023.

  Wnioski dostępne są już w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi lub na stronie

  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

  WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW:

  1. PITY 11 ZA 2021 R.
  2. ŚWIADECTWA PRACY ZA OKRES OD STYCZNIA 2021 DO NADAL,
  3. UMOWY O PRACĘ, UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO ZA OKRES OD STYCZNIA 2021 R. DO NADAL,
  4. JEŚLI ROZPOCZĘTO PRACĘ W 2022 R.- ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NETTO-BRUTTO ZA MIESIĄC KOLEJNY,
  5. ZAŚWIADCZENIE O STYPENDIUM ZA 2021 R.,
  6. ZAŚWIADCZENIE O ZASIŁKU CHOROBOWYM KRUS ZA 2021 R.
  7. ZAŚWIADCZENIE OD KOMORNIKA O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH W 2021 R. I BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI,
  8. OŚWIADCZENIE O SZKOLE ŚREDNIEJ
  Czytaj Więcej o: Zasiłek rodzinny
 • Przedłużenie realizacji projektu DOOR-TO-DOOR w gminie Nowa Słupia

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jako realizator projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON) informuje, że na mocy Aneksu nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. do umowy nr 053/UDTD/I/2020/00143 z dnia 29 grudnia 2020 r. o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowa Słupia Edyty Durak została przedłużona realizacja projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” do dnia 30 września 2022 r.

  Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami, które maja problem z mobilnością,
  a które pozostają wykluczone społecznie, edukacyjnie i zawodowo. Celem usługi jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, umożliwiających tym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zawodowym i szkolnym. Usługa ta zapobiega odizolowaniu osób od środowiska lokalnego, ułatwi to dotarcie tym osobom do miejsc spotkań w przestrzeni publicznej, do miejsc aktywności społecznej. Ma na celu również ułatwienie dostępu do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz ich podniesienia poprzez dotarcie do placówek edukacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także rozwiązuje problem z dotarciem do miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwia podjęcie pracy i rozszerza rynek pracy dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

  W ramach realizacji projektu osoby powyżej 18 roku życia będące osobami niepełnosprawnymi mające problem z mobilnością w zakresie transportu mogą pod nr telefonu 41 363 03 65 lub przez złożenie wniosku w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@gopsnowaslupia.pl (w tytule wiadomości „Door-to-door”) lub papierowej zamówić usługę transportu.

  Zamówienie usługi będzie możliwe w terminie: w poniedziałek, środę i piątek w godz.:
  7:00 – 11:00; we wtorek i czwartek w godz.: 11:00 – 15:00, osoba do kontaktu: Wiktoria Żebrowska w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Stanisława Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

  Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door w Gminie Nowa Słupia
  wraz z formularzami zgłoszenia (w formacie PDF oraz edytowalnymi w formacie Word) dostępne są na stronach internetowych pod adresami: www.nowaslupia.pl
  oraz http://www.gopsnowaslupia.pl/index.php/category/usluga-door-to-door/.

   

  Czytaj Więcej o: Przedłużenie realizacji projektu DOOR-TO-DOOR w gminie Nowa Słupia