Jesteś tutaj:

Kategoria: PEFRON MODUŁ IV

PEFRON MODUŁ IV

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje iż PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Wsparcie finansowe proponowanych działań może dotyczyć między innymi:

  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
  • transportu;
  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
  • organizacji opieki domowej;
  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych
  • inne.

 

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Modułu IV przez Miasto i Gminę Nowa Słupia,  osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Tel. 41 363 03 68, 41 363 03 62, 41 31 77 139,

Adres email gopsnowaslupia@o2.pl , sekretariat@gopsnowaslupia.pl

Wszelkie informacje uzyskane od Państwa będą pomocne na etapie sporządzania wniosku.