Kontakt

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 18

26-006 Nowa Słupia

tel. 41 3177139

email: sekretariat@gopsnowaslupia.pl