Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Artykuły

 • Przedłużenie realizacji projektu DOOR-TO-DOOR w gminie Nowa Słupia

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jako realizator projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON) informuje, że na mocy Aneksu nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. do umowy nr 053/UDTD/I/2020/00143 z dnia 29 grudnia 2020 r. o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowa Słupia Edyty Durak została przedłużona realizacja projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” do dnia 30 września 2022 r.

  Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami, które maja problem z mobilnością,
  a które pozostają wykluczone społecznie, edukacyjnie i zawodowo. Celem usługi jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, umożliwiających tym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zawodowym i szkolnym. Usługa ta zapobiega odizolowaniu osób od środowiska lokalnego, ułatwi to dotarcie tym osobom do miejsc spotkań w przestrzeni publicznej, do miejsc aktywności społecznej. Ma na celu również ułatwienie dostępu do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz ich podniesienia poprzez dotarcie do placówek edukacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także rozwiązuje problem z dotarciem do miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwia podjęcie pracy i rozszerza rynek pracy dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

  W ramach realizacji projektu osoby powyżej 18 roku życia będące osobami niepełnosprawnymi mające problem z mobilnością w zakresie transportu mogą pod nr telefonu 41 363 03 65 lub przez złożenie wniosku w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@gopsnowaslupia.pl (w tytule wiadomości „Door-to-door”) lub papierowej zamówić usługę transportu.

  Zamówienie usługi będzie możliwe w terminie: w poniedziałek, środę i piątek w godz.:
  7:00 – 11:00; we wtorek i czwartek w godz.: 11:00 – 15:00, osoba do kontaktu: Wiktoria Żebrowska w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Stanisława Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

  Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door w Gminie Nowa Słupia
  wraz z formularzami zgłoszenia (w formacie PDF oraz edytowalnymi w formacie Word) dostępne są na stronach internetowych pod adresami: www.nowaslupia.pl
  oraz http://www.gopsnowaslupia.pl/index.php/category/usluga-door-to-door/.

   

  Czytaj Więcej o: Przedłużenie realizacji projektu DOOR-TO-DOOR w gminie Nowa Słupia
 • Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - kwestionariusz ankiety internetowej

  Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - kwestionariusz ankiety internetowej

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że od 22 czerwca do 10 lipca 2022 roku, na terenie naszego miasta i gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
  Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
  zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
  dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Słupia.
  Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

  https://www.webankieta.pl/ankieta/772237/miasto-i-gmina-nowa-slupia-mieszkancy.html


  Zachęcamy do udziału w badan

  Czytaj Więcej o: Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - kwestionariusz ankiety internetowej
 • Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy

  Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy / Одноразові пільги для громадян України

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi będzie przyjmował wnioski od obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany
  za legalny o wypłatę  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.
  Wnioski przyjmowane będą w budynku przy ul. Staszica 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.
  Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o świadczenia jest posiadanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.
   
  Моніципально-Комунальний Центр Соціального захисту у Нова Слупя , прийматиме заяви громадян України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним, на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу.

  Заявки приймаються в будівлі за адресою: вул. Сташиця 18, м. Нова Слупя, з понеділка по пятницю з 08:00 до 15:00.
  Необхідною умовою для подання заяви на отримання пільг є наявність у громадян України - номер PESEL.

  Czytaj Więcej o: Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy