Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Usługa DOOR-TO-DOOR

Artykuły

 • Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia

         

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jako realizator projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON) informuje, że na mocy Aneksu nr 4 z dnia 13 lipca 2022 r. do umowy nr 053/UDTD/I/2020/00143 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowa Słupia Edyty Durak została przedłużona realizacja projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” do dnia 31 grudnia 2022 r.

   

  Czytaj Więcej o: Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia
 • Przedłużenie realizacji projektu DOOR-TO-DOOR w gminie Nowa Słupia

     

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jako realizator projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON) informuje, że na mocy Aneksu nr 3 z dnia 7 czerwca 2022 r. do umowy nr 053/UDTD/I/2020/00143 z dnia 29 grudnia 2020 r. o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowa Słupia Edyty Durak została przedłużona realizacja projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” do dnia 30 września 2022 r.

  Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami, które maja problem z mobilnością,
  a które pozostają wykluczone społecznie, edukacyjnie i zawodowo. Celem usługi jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, umożliwiających tym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zawodowym i szkolnym. Usługa ta zapobiega odizolowaniu osób od środowiska lokalnego, ułatwi to dotarcie tym osobom do miejsc spotkań w przestrzeni publicznej, do miejsc aktywności społecznej. Ma na celu również ułatwienie dostępu do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz ich podniesienia poprzez dotarcie do placówek edukacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także rozwiązuje problem z dotarciem do miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwia podjęcie pracy i rozszerza rynek pracy dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

  W ramach realizacji projektu osoby powyżej 18 roku życia będące osobami niepełnosprawnymi mające problem z mobilnością w zakresie transportu mogą pod nr telefonu 41 363 03 65 lub przez złożenie wniosku w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@gopsnowaslupia.pl (w tytule wiadomości „Door-to-door”) lub papierowej zamówić usługę transportu.

  Zamówienie usługi będzie możliwe w terminie: w poniedziałek, środę i piątek w godz.:
  7:00 – 11:00; we wtorek i czwartek w godz.: 11:00 – 15:00, osoba do kontaktu: Wiktoria Żebrowska w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Stanisława Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

  Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door w Gminie Nowa Słupia
  wraz z formularzami zgłoszenia (w formacie PDF oraz edytowalnymi w formacie Word) dostępne są na stronach internetowych pod adresami: www.nowaslupia.pl
  oraz http://www.gopsnowaslupia.pl/index.php/category/usluga-door-to-door/.

   

  Czytaj Więcej o: Przedłużenie realizacji projektu DOOR-TO-DOOR w gminie Nowa Słupia
 • Nowy bus dla niepełnosprawnych w Gminie Nowa Słupia

     
  W ramach projektu grantowego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”, gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 355 475,42 zł, gdzie udział środków z Unii Europejskiej wyniósł aż 299 594,68 zł.

  Z pozyskanych środków został zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Kwota zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wyniosła 129 326,00 zł. Realizatorem grantu i dysponentem busa jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy będą świadczyć usługi door-to-door.

  Czytaj Więcej o: Nowy bus dla niepełnosprawnych w Gminie Nowa Słupia